Bible Text: 1 Corinthians 13:4 | Preacher: David Winchell | Series: Blindspots
Bible Text: James 3:5-12 | Preacher: Donald E. Tittle | Series: Blindspots

Judgmentalism

August 7, 2016
Bible Text: Matthew 7:1-6 | Preacher: Brady Giesler | Series: Blindspots

Pride Exposed

July 31, 2016
Bible Text: James 4:6 and 1 Peter 5:5-7 | Preacher: Donald E. Tittle | Series: Blindspots
Bible Text: Exodus 16:1-12 | Preacher: Donald E. Tittle | Series: Blindspots
Bible Text: Genesis 3:1-7 | Preacher: Donald E. Tittle | Series: Blindspots
Bible Text: Psalm 121 | Preacher: Donald E. Tittle | Series: Blindspots
Bible Text: Philippians 3:12-16 | Preacher: Jerry Cole | Series: Blindspots

Subtle Sins

June 5, 2016
Bible Text: Isaiah 64:1-9 | Preacher: Donald E. Tittle | Series: Blindspots
Bible Text: Joshua 1:1-9 | Preacher: Donald E. Tittle | Series: Blindspots